dai-hoc-fpt

dai-hoc-fpt

TS. Nguyễn Khắc Thành, Hiệu trưởng ĐH FPT và TS. Serg Bell, nhà sáng lập SIT và Acronis ký hợp tác