photo 1 16521092283181609525931 1652330294

photo 1 16521092283181609525931 1652330294

Hồng Ngọc (đứng, thứ 3 từ phải sang) cùng các thành viên BTC sự kiện Gala trao giải phim ngắn tại ĐH FPT