Điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển ĐH không giới hạn số lần

Từ ngày 22-7 đến 17 giờ ngày 20-8, thí sinh được đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển ĐH không giới hạn số lần.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa ban hành văn bản hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non. Theo đó, thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành, trước 17 giờ ngày 15-7-2022.

Từ ngày 1-7 đến 17 giờ ngày 18-7-2022, thí sinh (trừ các thí sinh đã và chưa tốt nghiệp các năm trước) sử dụng tài khoản đã được cấp để rà soát kết quả điểm học tập cấp trung học phổ thông trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung và phản ánh với giáo viên để sửa sai (nếu có).

Thí sinh tự do (đã tốt nghiệp trung học phổ thông, trung cấp), nhưng chưa đăng ký thông tin cá nhân trên hệ thống chung, thì từ ngày 12-7 đến ngày 18-7-2022 phải đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng cho việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển.

Từ ngày 22-7 đến 17 giờ ngày 20-8, thí sinh được đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần. Việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển đối với các phương thức xét tuyển phải được thực hiện theo hình thức trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Các nguyện vọng của thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành, các phương thức tuyển sinh ở tất cả các cơ sở đào tạo được xếp thứ tự từ 1 đến hết (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký.

Thí sinh đã hoàn thành việc dự tuyển vào cơ sở đào tạo theo kế hoạch xét tuyển sớm, nếu đủ điều kiện trúng tuyển phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống theo quy định.

Từ ngày 21-8 đến 17 giờ ngày 28-8-2022, thí sinh phải xác nhận số lượng, thứ tự nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống và nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến. Khi thí sinh chưa xác nhận số lượng, thứ tự nguyện vọng hoặc chưa nộp lệ phí xét tuyển, thì hệ thống chưa chấp nhận việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển của thí sinh.

Liên quan đến việc tổ chức đăng ký và xét tuyển sớm, theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT, các cơ sở đào tạo thực hiện theo quy định tại Điều 18 của Quy chế tuyển sinh đại học 2022 và cập nhật danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm lên Hệ thống trước 17 giờ ngày 21-7.

Các trường chỉ xét tuyển sớm với các phương thức không sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (trong trường hợp phương thức xét tuyển có sử dụng thi tốt nghiệp THPT năm 2022 thực hiện xét tuyển theo kế hoạch chung). Bên cạnh đó, các cơ sở đào tạo phải có phương án để không tuyển vượt số lượng chỉ tiêu đã dự kiến.

Các cơ sở đào tạo thông báo cho thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) để thí sinh có đủ thông tin và chủ động trong việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống. Không được yêu cầu hoặc thỏa thuận với thí sinh việc cam kết, xác nhận nhập học sớm dưới bất kỳ hình thức nào (nộp kinh phí giữ chỗ, thu giữ các hồ sơ…).

Bộ GD-ĐT lưu ý các cơ sở đào tạo công bố công khai, minh bạch điều kiện đảm bảo chất lượng trong việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, các điều kiện sơ tuyển, điều kiện xét tuyển, tổ hợp xét tuyển, ngưỡng đảm bảo chất lượng, chính sách ưu tiên gắn với yêu cầu của ngành đào tạo.

Đồng thời, phải có biện pháp kiểm soát các điều kiện sơ tuyển, điều kiện phụ trong tuyển sinh, không để xảy ra tình trạng thí sinh đã trúng tuyển nhưng bị loại khi nhập học do không đủ điều kiện sơ tuyển, điều kiện phụ. Không thông báo thí sinh trúng tuyển chính thức dưới mọi hình thức khi thí sinh chưa tốt nghiệp THPT.

Được ưu tiên nếu là thí sinh đầu tiên trong gia đình vào đại học

Trường ĐH FPT vừa công bố ngưỡng đầu vào Top50 SchoolRank ưu tiên cho thí sinh là thế hệ đầu tiên trong gia đình đặt chân vào đại học. Năm 2022, trường đặt ngưỡng tuyển sinh đầu vào cho các thí sinh có điểm học bạ hoặc điểm thi THPT Quốc Gia đạt Top40 SchoolRank. Tuy nhiên, trường cũng có chính sách tuyển sinh ưu tiên cho thế hệ 1 với thí sinh là người đầu tiên trong gia đình được đi học đại học. Với đối tượng thí sinh này, ngưỡng tuyển sinh đầu vào cho các bạn là Top50 SchoolRank năm 2022

Các thí sinh thuộc diện ưu tiên xét tuyển này khi đăng ký cần nộp Đơn đăng ký ưu tiên xét tuyển có xác nhận từ nơi làm việc của bố mẹ hoặc địa phương theo mẫu của trường để chứng nhận việc mình là thế hệ đầu tiên trong gia đình đi học đại học.

Việc đặt ngưỡng xét tuyển ưu tiên Top50 SchoolRank cho các thí sinh thế hệ 1 được xây dựng trên mục tiêu Phát triển Bền vững 4 (SDG 4) về giáo dục chất lượng và nằm trong số 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững do Liên hợp quốc thiết lập vào tháng 9-2015.

Theo Người Lao Động