IMG_35551[1]

Trên 80 sinh viên với tổng cộng 19 đồ án gồm nhiều bài toán thú vị trong cuộc sống đã góp mặt tại Lễ Bảo vệ đồ án tốt nghiệp học kỳ Spring 2015.