job fair fpt

job fair fpt

Sinh viên Đại học FPT năng động, sáng tạo, tinh thần học hỏi cao trong mắt nhà tuyển dụng