do an tot nghiep dai hoc fpt

do an tot nghiep dai hoc fpt

Trong đợt bảo vệ tốt nghiệp này, sinh viên ĐH FPT lựa chọn những đề tài như công nghệ, y tế, giáo dục, nghệ thuật… Ngoài ra, sinh viên ĐH FPT còn nghiên cứu những giải pháp có tính ứng dụng thực tiễn tại campus mình đang theo học.