dai hoc fpt 23

dai hoc fpt 23

Một tân khoa chụp ảnh với giảng viên mà cậu yêu quý và kính trọng.