dai-hoc-fpt-05

Sinh viên ĐH FPT bắt buộc phải “lên đồ” và luyện debate bằng tiếng Anh một cách nghiêm túc ngay từ năm đầu tiên