IMG_1045[1]

Sinh viên rèn luyện được tính cẩn thận, tỉ mỉ cũng như làm quen với nhiều môi trường doanh nghiệp khác nhau.