Hướng dẫn cách tạo tài khoản email @fpt.edu.vn

Hướng dẫn cách tạo tài khoản email @fpt.edu.vn

Hướng dẫn này dành cho khoá 17 Đại học FPT tại Hà Nội

Bước 1: Để tạo được tài khoản email bạn đã có đầy đủ thông tin Họ tên và Mã số sinh viên.

Ví dụ: Họ tên: Nguyễn Tùng Lâm

Mã số sinh viên:  HE170245

Tài khoản email : [email protected] (tên cộng với chữ cái đầu của họ và đệm cộng với mã sinh viên ghép thành 1 email )

Bước 2: Truy cập vào đường link dưới đây http://mail.fpt.edu.vn/

Tiếp theo, điền thông tin email

Nhấn tiếp theo và nhập mật khẩu mặc định [email protected]

Nhập xong mật khẩu nhấn tiếp theo sẽ có giao diện như hình dưới lúc này ta nhấn vào Accept


Bước 3: Hệ thống yêu cầu nhập mật khẩu mới ( Mật khẩu phải > 7 ký tự) . Sauk hi nhập xong nhấn Change Password

  • Hệ thống yêu cầu xác thực nhập số điện thoại nhấn Update hoặc không nhập số điện thoại thì nhấn CONFIRM

Bước 4:  Hoàn tất các bước trên bạn đăng nhập sử dụng email bình thường