Hướng dẫn thi tuyển

 1. Nội dung bài thi, cấu trúc bài thi, thời gian làm bài và thang điểm
  • Nội dung bài thi

Các thí sinh sẽ thực hiện các bài thi bằng ngôn ngữ Tiếng Việt, chi tiết như sau:

 • Bài thi 1 nhằm đánh giá năng lực phổ thông nền tảng, có liên quan đến ngành học đăng ký dự thi.
 • Bài thi 2 nhằm đánh giá năng lực chuyên biệt liên quan đến ngành học sẽ được đào tạo tại trường Đại học FPT.
 • Bài thi 3 nhằm đánh giá năng lực nghị luận thông qua một bài luận có chủ đề thông dụng và gần gũi với học sinh đã hoàn thành chương trình trung học.
  • Cấu trúc bài thi
Khối ngành Chuyên ngành Bài thi 1 Bài thi 2 Bài thi 3
Công nghệ thông tin  

Kỹ thuật phần mềm

An toàn thông tin

 

Toán

Đầy đủ Dữ kiện

Lập luận Nghị luận
Kinh tế  

Quản trị Kinh doanh 

Tài chính – Ngân hàng

Kinh doanh quốc tế (dự kiến)

Toán

Đầy đủ Dữ kiện

 

Năng lực trí tuệ

Kiến thức tổng quát

Lập luận

Nghị luận
Mỹ thuật ứng dụng Thiết kế đồ hoạ  

Toán

Đầy đủ Dữ kiện

Năng khiếu đồ hoạ Nghị luận
Ngôn ngữ  

Ngôn Ngữ Anh

Ngôn Ngữ Nhật 

 

Toán 

Đầy đủ Dữ kiện

 

Năng lực trí tuệ 

Kiến thức tổng quát

Lập luận

Nghị luận
 • Thời gian làm bài: 180 phút
  Bài thi số 1 và số 2: 120 phút
  Bài thi số 3: 60 phút
 • Thang điểm: tổng điểm tối đa: 105 điểm
  Bài thi số 1 và số 2: 90 điểm
  Bài thi số 3: 15 điểm