Hướng dẫn truy cập Email và Cổng thông tin đào tạo FAP cho tân sinh viên K18

FAP (FPT University Academic Portal) là cổng thông tin đào tạo dành cho sinh viên, phụ huynh, giảng viên, và cán bộ tại trường Đại học FPT. Sinh viên có thể tra cứu các thông tin: lịch học, xếp lớp, tiến độ học tập, bảng điểm theo kỳ, bảng điểm tích lũy, lịch sử học tập, điểm danh, các thông báo của các phòng ban về học tập, hoạt động phong trào, tài chính,…

Sinh viên K18 xem cách sử dụng FAP theo hướng dẫn dưới đây:

  1. Email nhà trường cấp:

Tài khoản (account) = Tên + Kí tự đầu của phần Họ và Tên đệm + MSSV

Ví dụ:

Một sinh viên có:

Họ và Tên: Nguyễn Hòa Lạc | MSSV: HS130141

=> Tài khoản có dạng: LacNHHS130141

=> Email: [email protected]

  • Mật khẩu mặc định: 123@123a
  • Tài khoản không phân biệt chữ hoa và chữ thường
  • Đăng nhập lần đầu hệ thống sẽ yêu cầu bạn đổi password. Password mới yêu cầu: tối thiểu 8 kí tự, bao gồm: chữ, số, kí tự đặc biệt (không chứa tên Account trong password mới).
  1. Cổng thông tin Đào tạo FAP

FAP là cổng thông tin đào tạo dành cho sinh viên, phụ huynh, giảng viên, cán bộ. Sinh viên có thể tra cứu các thông tin: lịch học, xếp lớp, tiến độ học tập, bảng điểm theo kỳ, bảng điểm tích lũy, lịch sử học tập, điểm danh, xem các thông báo của các phòng ban về học tập, hoạt động phong trào, tài chính, gửi đơn từ…

Địa chỉ: fap.fpt.edu.vn

Đăng nhập bằng tài khoản email fpt.edu.vn nhà trường đã cấp cho sinh viên. Sinh viên cần đăng nhập hàng ngày để xem thông tin.

Clip hướng dẫn sử dụng FAP:

https://www.youtube.com/watch?v=24HxYwyCMzI&t=30s

Lưu ý:

  • Sinh viên khoá 18 học chương trình tiếng Anh Little UK (LUK) đăng nhập FAP vào ngày 8/10/2022 để xem thông tin xếp lớp và lịch học chi tiết tại trường từ ngày 10/10/2022.
  • Sinh viên khoá 18 nhóm miễn tiếng Anh và học chương trình tiếng Anh Transition (TRS) đi Rèn luyện tập trung. Nhóm đi Trung tâm GDQP- ĐH SPHN2 (Xuân Hoà) xuất quân ngày 8/10/2022, nhóm đi Trung tâm GDQP- trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô (Sơn Tây) xuất quân ngày 9/10/2022. Thời gian và địa điểm xuất quân theo thông báo nhà trường đã gửi.