5★

VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

96%

SINH VIÊN CÓ VIỆC LÀM NGAY SAU KHI TỐT NGHIỆP THEO CHUẨN QS STARS

15%

Sinh viên Đại học FPT có việc làm tại các quốc gia phát triển: Anh, Mỹ, Đức, Nhật, Úc, Canada...

LÀ MỨC LƯƠNG khởi điểm bình quân của sinh viên Đại học FPT.

Tại sao chọn
ngành Công nghệ thông tin
tại Đại học FPT ?

Nhóm ngành Công nghệ thông tin

Kỹ thuật phần mềm

Ngành Kỹ thuật phần mềm là ngành học có tiếng và lâu đời nhất tại Đại học FPT. Chương trình được thiết kế dựa trên tham khảo gợi ý chương trình của Hiệp hội máy tính (Association for Computing Machinery-ACM), các trường hàng đầu của Mĩ và các chuyên gia phần mềm trong các tổ chức và doanh nghiệp CNTT như Hiệp hội phần mềm Việt Nam... Xem thêm

An toàn thông tin

Chương trình An ninh an toàn thông tin của Trường Đại học FPT được thiết kế dựa trên tham khảo gợi ý chương trình của Hiệp hội máy tính (Association for Computing Machinery-ACM), các trường hàng đầu của Mĩ và các chuyên gia về An ninh an toàn thông tin trong các tổ chức và doanh nghiệp CNTT như Hiệp hội an toàn thông tin Việt Nam... Xem thêm

ĐĂNG KÝ NGAY

Khoa học máy tính

Khoa học máy tính là một chuyên ngành đặc biệt tại Đại học FPT bởi sinh viên theo học chuyên ngành này sẽ có cơ hội được cấp học bổng từ Cử nhân lên thẳng bậc Tiến sỹ, trong đó có thời gian đào tạo tại nước ngoài. Do đó sinh viên ngành Khoa học máy tính không chỉ được học với những giảng viên tốt nhất về chuyên ngành Khoa học máy tính tại trường, mà còn có cơ hội học tập trong những môi trường tiên tiến với các giáo sư nước ngoài cùng sinh viên quốc tế. Xem thêm

ĐĂNG KÝ NGAY

Đăng ký học

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI QUA

Đăng ký tư vấn