ĐĂNG KÝ NGAY

5★

VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

96%

SINH VIÊN CÓ VIỆC LÀM NGAY SAU KHI TỐT NGHIỆP THEO CHUẨN QS STARS

19%

Sinh viên Đại học FPT có việc làm tại các quốc gia phát triển: Anh, Mỹ, Đức, Nhật, Úc, Canada...

LÀ MỨC LƯƠNG khởi điểm bình quân của sinh viên Đại học FPT.

Tại sao chọn
ngành Kinh tế
tại Đại học FPT ?

Nhóm ngành Kinh Tế

Đăng ký học

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI QUA

Đăng ký tư vấn