Thông báo: Lịch tiếp công dân định kỳ

1. Thời gian:

Sáng thứ Ba hàng tuần. Thời gian: Từ 08h30 đến 10h00.

2. Địa điểm tiếp công dân:

Phòng 601.1L, Tòa nhà Alpha, Cơ sở Hòa Lạc

Trường hợp Hiệu trưởng có lịch công tác vào ngày tiếp công dân nói trên, Phó Hiệu trưởng được ủy quyền tiếp công dân thay cho Hiệu trưởng.

Nếu lịch tiếp công dân trùng vào ngày nghỉ Lễ, lịch tiếp công dân được bố trí vào ngày làm việc tiếp theo.

3. Tiếp công dân đột xuất:     

Thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 18 Luật Tiếp công dân năm 2013

Trường hợp có bất cứ công việc gì cần gặp lãnh đạo thì có thể gửi email trực tiếp đến Hiệu trưởng và Hiệu phó theo email ykien@fpt.edu.vn và daihoc@fpt.com.vn

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.