Lễ bảo vệ đồ án và khóa luận tốt nghiệp học kỳ Spring 2017

Trong hai ngày 26 và 27/4, Sinh viên Đại học FPT sẽ tham gia Lễ bảo vệ Đồ án và Khóa luận tốt nghiệp Học kỳ Spring tại Tòa nhà Innovation (TP.HCM) và Tòa nhà Nguyễn Thị Thập (Đà Nẵng)

Các đồ án tốt nghiệp của sinh viên ngành Kỹ thuật phần mềm lần này đều thuộc các chuyên ngành Hệ thống thông tin (IS), Hệ thống nhúng (ES) và Kỹ sư cầu nối (JS). Luận văn khối ngành Kinh tế thuộc về các chuyên ngành Marketing.

Kết thúc 9 học kỳ, sinh viên Đại học FPT sẽ bước vào cửa ải quan trọng cuối cùng là bảo vệ đồ án, luận văn trước khi tốt nghiệp.

Như các Lễ bảo vệ trước, sinh viên ngành CNTT có khoảng 90 phút và sinh viên Kinh tế có khoảng thời gian 60 phút  để trình bày đồ án và khóa luận cũng như demo và bảo vệ sản phẩm của mình trước Hội đồng chấm bảo vệ đồ án

Lễ bảo vệ đồ án và khóa luận tốt nghiệp tại cơ sở Đà Nẵng có tổng cộng 9  đồ án, khóa luận được các bạn nghiên cứu và bảo vệ. Sinh viên tại cơ sở Hòa Lạc, Hà Nội sẽ bảo vệ từ ngày 26 – 28/4 đối với khối ngành Kinh tế và Ngày 28/4 – 05/5/2017 đối với sinh viên ngành CNTT.

Tại tòa nhà Innovation, trong hai ngày từ 26-27/4, Lễ bảo vệ của 12 nhóm diễn tại tại Hội trường, Innovation, thư mời sinh viên và phụ huynh đã được in ấn cẩn thận, nhà trường cũng chuẩn bị phòng đón tiếp người thân sinh viên và khu vực phỏng vấn, tuyển dụng. Kết thúc 4 tháng, đối với sinh viên FPT đố án tốt nghiệp được phản ánh kết quả lao động nghiêm túc, tìm tòi sáng tạo của nhóm, tập thể. Các đề tài chủ yếu tập trung vào những vấn đề thiết thực của doanh nghiệp và nền kinh tế. Chúc các bạn vững vàng vượt qua “cửa ải” cuối cùng đời sinh viên thật ấn tượng.

Minh Cúc