Số liệu thí sinh ĐKDT, ĐKXT tính đến 18 giờ chiều ngày 18/4/2017

Moet.gov.vn – Theo thống kê, tính đến 18 giờ ngày 18/4, cả nước có 804,331 ĐKDT; số TS ĐKXT là 601,477 ( chiếm 74.78%); số TS tự do là 60,001 ( chiếm 7.46%).

Tỉ lệ chọn các bài thi đối với bài thi tổ hợp KHTN là 305,707 (38.01%); KHXH là 396,052 (49.24%); số thí sinh cả hai bài thi là 68,212 (8.48%).

Tính đến 18 giờ ngày 18/4, cả nước có 804,331 ĐKDT.

Cả nước tính tới thời điểm hiện tại có 552.520 hồ sơ ĐKXT được nhập (đạt 91,86 % so với số ĐKXT). Số lượng NV1: 552,520 (100%); NV2:  483,079 (87.43%); NV3:  390,386 (70.66%); NV4:  280,877 (50.84%); NV5: 192,983 (34.93%); số nguyện vọng còn lại:  331,530 (60%).

Tính đến này đã có 24 tỉnh/thành phố nhập xong dữ liệu. Hệ thống hoạt động ổn định, không tắc nghẽn.

Trung tâm Truyền thông giáo dục

Năm 2017, Đại học FPT tuyển sinh theo hai hình thức: tham gia kỳ thi tuyển sinh ngày 14/5 hoặc đăng ký xét tuyển. Thí sinh có tổng điểm trung bình 3 môn trong 5 học kỳ liên tiếp ở THPT từ 21 điểm trở lên (làm tròn đến một chữ số thập phân) hoặc tổng điểm 3 môn đạt từ 21 điểm trở lên (đã bao gồm điểm ưu tiên) trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 xét theo tổ hợp môn tương ứng với ngành đăng ký học tại Đại học FPT đủ điều kiện miễn thi kỳ thi tuyển sinh đầu vào của trường có thể nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.

Thí sinh thực hiện đăng ký xét tuyển vào trường Đại học FPT theo 1 trong 3 cách: Đăng ký xét tuyển trực tuyến trên website của trường; Gửi hồ sơ qua bưu điện; Đăng ký xét tuyển trực tiếp tại văn phòng tuyển sinh. Thời hạn cuối cùng để các thí sinh đăng ký xét tuyển vào Đại học FPT là ngày 11/5/2017. Kết quả xét tuyển sẽ được trường công bố sau ngày 15/5/2017 trên website của trường.