Anh-Tuấn-Trưởng-ban-công-nghệ-trực-tiếp-hướng-dẫn-các-đội-thi-đấu-1024×683