Lưu ý gì khi đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2022?

Năm 2022, Bộ Giáo dục và đào tạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT nhằm mục đích chính là lấy kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT. Các cơ sở giáo dục đại học có thể sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh.

Năm nay, việc thi và tuyển được tách thành hai khâu. Thí sinh có nguyện vọng sử dụng kết quả thi để đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non (gọi chung là đại học) thì đăng ký sau khi có điểm thi tốt nghiệp THPT.

Về tổ chức đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 thì đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi, thí sinh tự do thì đăng ký dự thi trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi do Sở Giáo dục và đào tạo quy định.

Hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022 chỉ bao gồm các thông tin dành cho thi tốt nghiệp THPT: (1) Thông tin cá nhân; (2) Thông tin đăng ký dự thi; (3) Cam đoan và xác nhận. Trong đó, phần thông tin cá nhân, thí sinh ghi đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu.

Phần thông tin đăng ký dự thi, thí sinh cần xác định rõ mục đích của việc tham dự kỳ thi để đăng ký chọn bài thi tự chọn phù hợp (đối với học sinh hoặc thí sinh chưa tốt nghiệp THPT) hoặc môn thi thành phần (đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT).

Nếu thí sinh có nguyện vọng lấy kết quả dự thi để xét tuyển đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non thì đánh dấu X vào nội dung số 9.

dang ky thi thpt

Mỗi thí sinh sẽ được cấp 1 tài khoản (là số CCCD/CMND/mã định danh và mật khẩu để truy cập hệ thống QLT. Thí sinh có thể thử đăng ký dự thi (ĐKDT) trực tuyến trên hệ thống QLT cho đến hết ngày 3-5-2022. Thí sinh tự do, sẽ được cấp tài khoản sau khi nộp phiếu ĐKDT.

Địa chỉ đăng nhập: http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

Thí sinh cần bảo mật thông tin tài khoản, mật khẩu được cấp để đăng nhập vào hệ thống QLT từ khi ĐKDT đến khi xem kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT. Để bảo mật thông tin, khi nhận được tài khoản và mật khẩu, thí sinh nên thay đổi ngay mật khẩu. Trong trường hợp thí sinh quên tài khoản và mật khẩu thì có thể liên hệ với đơn vị ĐKDT để cấp lại.

Từ ngày 4-5-2022 đến 17h ngày 13-5-2022:

Thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 thực hiện ĐKDT trực tuyến;

Thí sinh tự do thực hiện ĐKDT trực tiếp theo hướng dẫn.

Đơn vị ĐKDT in thông tin ĐKDT của thí sinh từ hệ thống QLT, giao cho giáo viên chủ nhiệm hoặc người được phân công tổ chức cho học sinh rà soát và ký xác nhận.

Chậm nhất ngày 17-5-2022, các đơn vị ĐKDT hoàn thành các công việc: In Phiếu ĐKDT, Phiếu ĐKDT số 1, Phiếu ĐKDT số 2 của thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022; ký tên, đóng dấu trên các phiếu ĐKDT đã in; lưu tại Đơn vị Phiếu ĐKDT số 1; giao lại cho thí sinh Phiếu ĐKDT số 2.

Sau khi có kết quả thi, thí sinh thực hiện ĐKXT trực tuyến vào các trường đại học trên hệ thống chung thông qua tài khoản được cấp theo kế hoạch chung.

Theo TTO