manh le tram dai hoc fpt 2

manh le tram dai hoc fpt 2

Lấy cảm xúc làm nguyên tắc, Trâm “biến hóa” những bức ảnh theo nhiều gam màu khác nhau.