manh le tram dai hoc fpt 4

manh le tram dai hoc fpt 4

Mạnh Lê Trâm hiện là sinh viên khoá 16, chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện của ĐH FPT TP.HCM