Mới Nhất: Gợi ý giải đề thi môn Toán THPT 2022

Theo TienPhong: Sau 90 phút dự thi, thí sinh trên toàn quốc đã hoàn thành môn thi thứ hai của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, môn Toán.

gơi y giai de mon Toan

gơi y giai de mon Toan1

gơi y giai de mon Toan2

gơi y giai de mon Toan3

gơi y giai de mon Toan4
gơi y giai de mon Toan4

Gợi ý giải đề:

Mã đề: 101 – Tuyensinh247.com

1.A 2.B 3.D 4.C 5.B 6.C 7.C 8.C 9.B 10.A
11.C 12.D 13.D 14.C 15.B 16.C 17.B 18.C 19.D 20.B
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31.A 32.B 33.B 34.D 35.C 36.D 37.D 38.D 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Mã đề: 102 – Tuyensinh247.com

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Mã đề: 103 – Tuyensinh247.com

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Tiếp tục cập nhật