Lắng nghe tâm sự của chàng trai phố núi Gia Lai xuất sắc nhận được học bổng cấp thẳng của Đại học FPT (1)