Pitching Demo Day 1 1

Pitching Demo Day 1 1

Pitching Demo Day diễn ra với rất nhiều ý tưởng khởi nghiệp độc đáo.