Pitching Demo Day 1

Pitching Demo Day 1

Bên cạnh giao lưu và chia sẻ kiến thức, chương trình lần này còn tạo cơ hội cho sinh viên Đại học FPT dám thể hiện bản thân, mang những ước mơ khởi nghiệp ấp ủ bấy lâu trình bày với các nhà sáng lập, chuyên viên tư vấn.