Phổ điểm từng khối thi xét tuyển đại học 2020: Dự báo điểm chuẩn tăng

Bộ GD&ĐT vừa công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT và phổ điểm theo tổ hợp xét tuyển đại học. Điểm trung bình của các môn thi ở khoảng trên 5-7.5 điểm.

Mới đây, phổ điểm các khối xét tuyển đại học, cao đẳng 2020 ở các môn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 đã được công bố. Theo đó, khối A có điểm trung bình là 21,46, điểm trung vị là 21,9. Tổng điểm mà nhiều thí sinh đạt được nhất là 23.

Số thí sinh đạt được tổng điểm trên 29 là 48 em. Khối B có 284.011 thí sinh đăng ký dự thi. Điểm thi khối B trung bình là 20,36, trong đó mức tổng điểm có nhiều thí sinh đạt được nhất là 22.

Ở khối thi này, số điểm cao nhất thí sinh đạt được theo tổ hợp xét tuyển Vật lý, Hóa học, Sinh học là 30 điểm. Khối C với tổ hợp ba môn xét tuyển Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý cho thấy điểm trung bình của khối này là 18,5, tổng điểm mà thí sinh đạt được nhiều nhất là 19. Có 1.469 thí sinh có tổng điểm trên 27, số thí sinh có tổng điểm trên 29 là 3.

Ở khối D có 745.527 thí sinh đăng ký dự thi. Điểm thi khối D trung bình là 18,19, trong đó mức tổng điểm có nhiều thí sinh đạt được nhất là 19. Với khối thi này, không có thí sinh nào đạt từ 30 điểm trở lên. Số điểm cao nhất thí sinh đạt được theo tổ hợp xét tuyển Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh là 29 điểm.

Khối A1 gồm ba môn thi Toán-Lý-Anh, điểm trung bình khối A01 thi tốt nghiệp THPT 2020 là 20,07. Khối A1 có 276.896 thí sinh dự thi, tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 21, chỉ có 6 thí sinh đạt mức <= 30 điểm.

Đăng ký trực tuyến vào Đại học FPT