Đại diện công ty Pasona trao đổi về chương trình tuyển dụng