sinh-vien-dai-hoc-fpt-nghien-cuu-khoa-hoc-02

Sinh viên Nguyễn Ngọc Nguyên tham (ngoài cùng bên trái) gia phiên dịch cho ngài Iwamatsu Yoshihide, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ phủ Kyoto, Phó giám đốc Bộ phận kết nối du học Kyoto