sinh vien dai hoc fpt ha noi 5 1

sinh vien dai hoc fpt ha noi 5 1

Nhóm sinh viên Nguyễn Trọng Duy, Nguyễn Minh Giang, Nguyễn Xuân Trường, Phạm Hải Hà, Lê Nguyễn Phi Long phát triển chiến dịch truyền thông giáo dục giới tính