tan khoa dai hoc fpt 3

tan khoa dai hoc fpt 3

Cặp bạn thân ngành Truyền thông đa phương tiện Võ Thanh Vy – Trần Lê Kim Lân cùng hội ngộ trong Lễ tốt nghiệp tại ĐH FPT TP.HCM