tan khoa dai hoc fpt 4

tan khoa dai hoc fpt 4

Tin rằng những kiến thức, kỹ năng mà ĐH FPT trang bị, cựu sinh viên nhà F sẽ luôn đứng vững và thành công trên con đường mình đã chọn