hanh trinh cam sinh vien dai hoc fpt

hanh trinh cam sinh vien dai hoc fpt

ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải khuôn viên Trường và các tuyến đường xung quanh.