thang ren luyen tap trung dai hoc fpt 3

thang ren luyen tap trung dai hoc fpt 3

Hoạt động ngoại khoá thú vị của tân binh khoá 17 tại Đại học FPT Đà Nẵng và Quy Nhơn.