thang ren luyen tap trung dai hoc fpt 6

thang ren luyen tap trung dai hoc fpt 6

Hành trình cam là một hoạt động trước tháng rèn luyện tập trung cho sinh viên khoá 17 tại ĐH FPT Cần Thơ.