thang ren luyen tap trung dai hoc fpt 7

thang ren luyen tap trung dai hoc fpt 7

Tân sinh viên khoá 17 tại Đại học FPT TP.HCM bước vào tháng RLTT trong sáng nay.