thang ren luyen tap trung dai hoc fpt

thang ren luyen tap trung dai hoc fpt

Tân sinh viên khoá 17 tại Đại học FPT TP.HCM bước vào tháng RLTT trong sáng nay.