quan tri khach san dai hoc fpt 8

quan tri khach san dai hoc fpt 8

Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị khách sạn tại Đại học FPT được xây dựng và cập nhật liên tục theo nhu cầu của doanh nghiệp và bắt kịp xu hướng thị trường.