Thông báo chương trình hỗ trợ máy tính xách tay tại Đại học FPT Đà Nẵng

Nhân ngày hội tựu trường, Đại học FPT Đà Nẵng tặng chi phí mua máy tính xách tay trị giá 6.000.000 cho sinh viên hoàn thành thủ tục nhập học tại Đà nẵng trước ngày 1/6/2017.

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Sinh viên trúng tuyển Đại học FPT hệ chính quy năm 2017 hoàn thành thủ tục nhập học tại Đại học FPT Đà Nẵng trước ngày 01/6/2017. Lưu ý, chương trình không áp dụng đối với sinh viên diện được cấp học bổng.

Điều 2. Số lượng: 200 suất.

Điều 3. Hình thức

Tặng chi phí mua máy tính xách tay trị giá 6.000.000 (Sáu triệu đồng chẵn./.) cho sinh viên thuộc đối tượng quy định tại Điều 1 và Điều 2. Chi phí này được trừ vào học phí phải nộp khi nhập học của sinh viên.

Điều 4. Các quy định khác

Chính sách này không áp dụng chung với các chính sách hỗ trợ tài chính khác.

Chính sách này sẽ ngừng khi hết thời hạn chương trình hoặc khi hết số lượng tại Điều 2 tùy thuộc vào điều kiện nào đến trước theo thứ tự xét duyệt lần lượt từ thời điểm nhập học sớm nhất đến muộn nhất.

Nếu sinh viên rút hồ sơ sẽ phải hoàn trả lại khoản ưu đãi này dưới hình thức trừ vào học phí (lấy học phí chuẩn trừ đi khoản khuyến khích này để tính ra học phí thực nộp).