Thông báo chính sách ưu đãi lệ phí nhập học tại Đại học FPT Hà Nội và Hồ Chí Minh

Nhân dịp Đại học FPT chính thức trở thành một trong năm trường đại học Việt Nam là thành viên hiệp hội CDIO Thế giới, Đại học FPT miễn lệ phí nhập học cho thí sinh hoàn thành thủ tục nhập học tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh từ ngày 20/5/2017 – 31/05/2017.

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Sinh viên trúng tuyển Đại học FPT hệ chính quy năm 2017 hoàn thành thủ tục nhập học tại Đại học FPT Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh từ ngày 20/5/2017 đến trước ngày 01/6/2017. Lưu ý, không áp dụng đối với sinh viên diện được cấp học bổng.

Điều 2. Số lượng: 400 suất

Điều 3. Hình thức

Miễn 100% phí nhập học cho sinh viên thuộc đối tượng quy định tại Điều 1 và Điều 2.

Điều 4. Các quy định khác

  • Chính sách khuyến khích này không áp dụng chung với các chính sách hỗ trợ tài chính khác.
  • Chính sách khuyến khích sẽ ngừng khi hết thời hạn chương trình hoặc khi hết số lượng tại Điều 2 tùy thuộc vào điều kiện nào đến trước theo thứ tự xét duyệt lần lượt từ thời điểm nhập học sớm nhất đến muộn nhất.
  • Nếu sinh viên rút hồ sơ sẽ phải hoàn trả lại khoản ưu đãi này dưới hình thức trừ vào học phí (lấy học phí chuẩn trừ đi khoản khuyến khích này để tính ra học phí thực nộp).