Thông báo chương trình học bổng Ngô Bảo Châu

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG NGÔ BẢO CHÂU  
CHO SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT NĂM 2017

     1. Mục đích

Tìm kiếm, thu hút và bồi dưỡng nhân tài Toán học của Việt Nam.

     2. Số lượng học bổng

Số lượng: 30 suất.

     3. Mức học bổng và tiêu chí cấp học bổng

Mức học bổngTiêu chí Ghi chú
100%+

(học phí và sinh hoạt phí)

Thoả mãn 1 trong các tiêu chí sau

 • Giải Nhất Toán quốc gia
 • Tham gia đội tuyển thi Toán quốc tế;
 • Vượt qua bài kiểm tra năng lực và phỏng vấn của Đại học FPT.


4. Hồ sơ đăng ký tham gia chương trình học bổng Ngô Bảo Châu

Hồ sơ đăng ký tham gia chương trình học bổng Ngô Bảo Châu gửi kèm theo Hồ sơ đăng ký Đại học FPT, gồm có:

    • Phiếu đăng ký Đại học FPT
    • 01 bản photo CMND;
    • 04 ảnh 3×4;
    • Lệ phí dự thi 200,000 VNĐ hoặc lệ phí xét tuyển 100,000 VNĐ;
    • Bản photo các giấy tờ xác nhận thành tích (Bản chính sẽ nộp trong hồ sơ nhập học).

    5. Các quy định khác

Thực hiện theo quy định tài chính học bổng, tín dụng đối với sinh viên hệ đại học chính quy Trường Đại học FPT hiện hành:  

 1. Nhà trường sẽ ưu tiên cấp học bổng cho thí sinh hoàn thành hồ sơ nhập học sớm cho đến khi hết chỉ tiêu học bổng năm 2017;
 2. Học bổng Ngô Bảo Châu là học bổng đích danh và không có giá trị chuyển đổi cho người khác cũng như chuyển đổi thành tiền mặt;
 3. Học bổng Ngô Bảo Châu là độc lập và không áp dụng cùng với bất cứ một hình thức ưu đãi nào khác của Trường Đại học FPT;

Sinh hoạt phí là chi phí ăn ở, chỉ được hỗ trợ trong thời gian thực học theo chương trình (bao gồm cả học phí chương trình tiếng Anh dự bị), không áp dụng cho các giai đoạn tạm ngưng học vì bất cứ lý do gì.