Thông báo: Kế hoạch học tập đối với sinh viên Khóa 16 tại Hòa Lạc

Phòng Tổ chức và Quản lý Đào tạo Trường Đại học FPT thông báo kế hoạch học tập part 2 – Học kỳ Fall 2020 đối với sinh viên khóa 16 tại Hòa Lạc như sau:

I. LỊCH HỌC, DANH SÁCH XẾP LỚP, ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC, TÀI LIỆU HỌC TẬP:

  • Sinh viên nhập học đợt 1: sau khi kết thúc giai đoạn Rèn luyện tập trung tại Xuân Hòa, Sơn Tây, sinh viên được nghỉ đến hết ngày 01/11/2020. Sinh viên quay lại học tập tại Hòa Lạc từ ngày 2/11/2020
  • Sinh viên nhập học đợt 2 (19/10), sau khi kết thúc giai đoạn rèn luyện tập trung, sinh viên được nghỉ đến hết ngày 30/11. Sinh viên quay lại học tập tại Hòa Lạc từ ngày 1/12/2020
  • Lịch học chi tiết, danh sách xếp lớp cá nhân được hiển thị trên http://fap.fpt.edu.vn (FAP*) muộn nhất 2 ngày trước khi môn học bắt đầu.
  • Sinh viên xem đề cương, kế hoạch triển khai và tài liệu học tập của các môn học trên http://cms.fpt.edu.vn (CMS**).

* FAP: là cổng thông tin đào tạo dành cho sinh viên, phụ huynh, giảng viên, cán bộ. Sinh viên có thể tra cứu các thông tin: lịch học, xếp lớp, tiến độ học tập, bảng điểm theo kỳ, bảng điểm tích lũy, lịch sử học tập, điểm danh, các thông báo của các phòng ban về học tập, hoạt động phong trào, tài chính,… Sinh viên xem hướng dẫn cách sử dụng FAP ở phần bên dưới của thông báo.

* * CMS: là trang thông tin quản lý các môn học. Sinh viên đăng nhập để xem và download  kế hoạch triển khai học phần, tài nguyên môn học: slide bài giảng, tài liệu liên quan đến bài học, bài tập giảng viên giao,…Sinh viên chú ý cách thức đánh giá đạt môn học ghi trong đề cương môn học. Sinh viên khóa 16 được giảng viên hướng dẫn cách sử dụng CMS ở buổi học đầu tiên)

II. CHƯƠNG TRÌNH PART 2 KỲ FALL 2020 DÀNH CHO KHÓA 16

Nội dung Mã học phần Tên học phần Thời gian dự kiến Note
Thi phân loại tiếng Anh (phỏng vấn) tại Little UK (khu vực nước Anh thu nhỏ) PLT101 Placement Test Sinh viên nhập học đợt 1: Ngày 2 và 3/11

Sinh viên nhập học đợt 2: thông báo sau

Sinh viên check lịch cụ thể trên FAP và email, những sinh viên không nhận được email và không có lịch trên FAP không phải tham gia.
Orientation của phòng IT ORT102 Orientation IT Sinh viên đợt 1: Từ ngày 2/11

Sinh viên đợt 2: Từ ngày 1/12

 
Orientation của phòng Khảo thí ORT103 Orientation Testing Sinh viên đợt 1: Từ ngày 2/11

Sinh viên đợt 2: Từ ngày 1/12

 
Orientation của các phòng ban: Đào tạo, Kế toán và Thư viện ORT104 Orientation Academics, Accounting & Library Sinh viên đợt 1: Từ ngày 2/11

Sinh viên đợt 2: Từ ngày 1/12

 
Tiếng Anh chuẩn bị (6 level) LUK1 English 1 Từ 9/11 đến 25/12/2020 (sinh viên đợt 1) Sinh viên được xếp lớp theo kết quả thi Phân loại tiếng Anh
LUK2 English 2
LUK3 English 3
TRS401/LUK4 English 4
TRS501/LUK5 English 5
TRS601/LUK6 English 6
Giáo dục thể chất VOV114 Vovinam 1 Sinh viên đợt 1: Từ 9/11 đến 26/11/2020

Sinh viên đợt 2: Từ 1/12 đến 18/12/2020

 
VOV124 Vovinam 2 – Từ 9/11 đến 25/12/2020 Dành cho SV được miễn VOV114 do đã học ở Fschool.
Nhạc cụ dân tộc TRG101 Trống Từ  01/12 đến 12/01/2021 Dành cho toàn bộ sinh viên nhập học đợt 2. Sinh viên nhập học đợt 1 được sắp xếp học ở các kỳ sau.
ĐSA101 Sáo trúc
ĐTR101 Đàn Tranh
ĐBA101 Đàn Bầu
ĐNH101 Đàn Nhị
ĐNG101 Đàn Nguyệt
ĐTB101 Đàn Tỳ Bà

Lưu ý: Lịch chi tiết được đưa lên hệ thống FAP muộn nhất 2 ngày trước khi môn học bắt đầu. Sinh viên cần check FAP để nắm được lịch học.