Thông báo sửa đổi Quy chế “FPTU Scholarship 1000” hệ đại học chính quy năm 2023

Trường Đại học FPT trân trọng thông báo sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế “FPTU Scholarship 1000” hệ đại học chính quy – Trường Đại học FPT năm 2023 như sau:

1. Nội dung chương trình

Trao một ngàn học bổng hệ đại học chính quy – Trường ĐH FPT năm 2023 cho thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2023 đạt các tiêu chí:

 • Đủ điều kiện nhập học vào Trường ĐH FPT (Theo phương thức tuyển sinh: xét tuyển thẳng hoặc xét kết quả xếp hạng học sinh THPT năm 2023 – chứng nhận thực hiện trên trang https://SchoolRank.fpt.edu.vn – xem trong Quy chế tuyển sinh Hệ đại học chính quy năm 2023 của Trường ĐH FPT);
 • Nộp đơn và được Hội đồng Học bổng Trường ĐH FPT xem xét chấp nhận;
 • Hoàn tất các thủ tục đăng ký học bổng và đăng ký xét tuyển sau khi được chấp nhận cấp học bổng.

2. Hồ sơ và hình thức đăng ký

2.1. Hồ sơ đăng ký

 • Bản copy các bằng chứng xác nhận thành tích liên quan đến một hoặc một số lĩnh vực sau: Học tập; Văn hoá – thể thao; Hoạt động cộng đồng; Khác;
 • Đơn đăng ký học bổng trả lời ba câu hỏi: “Bạn là ai?”; “Bạn có thành tích gì?” và “Vì sao bạn chọn học Trường ĐH FPT?”;
 • Bản photo/scan CMND/CCCD/hộ chiếu;
 • Giấy chứng nhận xếp hạng học sinh THPT năm 2023 trên trang https://SchoolRank.fpt.edu.vn (nếu đủ điều kiện đăng ký theo kết quả xếp hạng THPT năm 2023);
 • Bản copy các giấy tờ khác chứng nhận đủ điều kiện đăng ký vào Trường ĐH FPT (nếu đủ điều kiện xét tuyển thẳng).

2.2. Hình thức đăng ký

2.2.1. Thí sinh gửi hồ sơ đăng ký qua email với subject là <Số CMND/CCCD>_<Họ tên>> về email: [email protected]

2.2.2. Lưu ý về Đơn đăng ký học bổng:

 • Đơn đăng ký học bổng trình bày tối đa 2000 từ;
 • Đánh số ở cuối mỗi trang dạng “trang M/N”, trong đó M là số trang, N là tổng số trang;
 • Đối với Đơn đăng ký học bổng viết tay, thí sinh gửi hình chụp các trang của Đơn đăng ký, yêu cầu dung lượng file tối đa 5Mb;
 • Đặt tên file: <SỐ CCCD/CMND>_<HỌ TÊN (không có dấu_<NGÀNH HỌC>_<NƠI ĐĂNG KÝ HỌC (HN/HCM/ĐN/CT/QN)>;
 • Ví dụ:
Số CMND/CCCD 112345678
Họ tên Nguyễn Văn A
Ngành học CNTT
Đăng ký học tại Hà Nội
Tên file 112345678_NguyenVanA_CNTT_HN
 • Thí sinh chịu trách nhiệm lưu Đơn đăng ký đến hết thời gian nhập học để trường hậu kiểm khi cần thiết;
 • Thí sinh chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung đã trình bày trong Đơn đăng ký học bổng;
 • Trường ĐH FPT được toàn quyền sử dụng các nội dung trong Đơn đăng ký học bổng của thí sinh.

3. Thời gian

– Thời gian đăng ký: trước ngày 30/04/2023;

– Công bố kết quả: 08/06/2023;

– Hạn bổ sung hồ sơ và nộp phí giữ chỗ học bổng: 10/07/2023.

4. Các qui định khác

 • Chi phí của chương trình này được trích từ 10% quỹ học bổng của tuyển sinh 2023;
 • Miễn lệ phí đăng ký học bổng đối với thí sinh tham gia chương trình này.
 • Sau khi được phê duyệt học bổng, thí sinh nộp lệ phí tuyển sinh và phí giữ chỗ học bổng 10.000.000đ x a% (Trong đó a là % học bổng được phê duyệt. Ví dụ Học bổng 50% nộp phí giữ chỗ học bổng là 10.000.000đ x 50% = 5.000.000đ) theo thời hạn quy định. Khoản phí giữ chỗ học bổng được chuyển thành các khoản phí phải nộp khi thí sinh nhập học, hoặc hoàn lại 50% nếu không nhập học (trừ trường hợp bất khả kháng thí sinh có thể được xem xét hoàn lại 100% phí giữ chỗ);
 • Học bổng này học bổng đích danh và không có giá trị chuyển đổi cho người khác cũng như chuyển đổi thành tiền mặt;
 • Học bổng này độc lập và không áp dụng cùng bất kỳ một hình thức ưu đãi hoặc học bổng nào khác của Trường ĐH FPT. Thí sinh chọn một trong những chính sách ưu đãi hoặc học bổng tốt nhất;
 • Mỗi thí sinh chỉ nộp 1 bộ hồ sơ đăng ký học bổng này và hồ sơ có thể bổ sung khi chưa hết hạn đăng ký.