Thủ khoa Phùng Minh Tùng trong Lễ tuyên dương thủ khoa thành phố Hà Nội 2017