Trường Đại học FPT tham gia Lễ ra mắt Liên minh Blockchain Việt Nam

Lễ ra mắt Liên minh Blockchain Việt Nam được tổ chức ngày 21/4/2022 tại Hà Nội. Sự kiện quy tụ TOP100 leaders có ảnh hưởng trong ngành Blockchain tại Việt Nam, gồm thành viên Chính phủ, lãnh đạo doanh nghiệp, quỹ đầu tư, cộng đồng startup và báo chí.
le ra mat lien minh blockchain
 Đại diện Đại học FPT tham gia chương trình
Tham gia chương trình, Đại diện phía trường Đại học FPT có:
– Thầy Bùi Ngọc Anh – Chủ nhiệm bộ môn CF
– Chị Vũ Thị Phương Thảo – Trưởng Phòng QHDN&CSV
Trong chương trình, thầy Bùi Ngọc Anh – Chủ nhiệm bộ môn CF ĐHFPT Hà Nội đã thay mặt nhà trường nhận giấy chứng nhận là đối tác của Liên Minh Blockchain Việt Nam.

 

le ra mat lien minh blockchain1
Thầy Bùi Ngọc Anh – Chủ nhiệm bộ môn CF ĐHFPT Hà Nội đã thay mặt nhà trường nhận giấy chứng nhận là đối tác của Liên Minh Blockchain Việt Nam
Liên Minh Blockchain Việt Nam – Vietnam Blockchain Union (VBU) là đơn vị trực thuộc Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA), thực hiện chức năng tập hợp, kết nối các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, ứng dụng, đầu tư, xây dựng chính sách về blockchain bao gồm cả cơ quan quản lý nhà nước và khu vực tư nhân nhằm chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp, hướng tới mục tiêu chung phát triển và ứng dụng blockchain hiệu quả vào nền kinh tế số, đóng góp cho Chuyển đổi số quốc gia. Thành lập và hoạt động tại Việt Nam và từng bước mở rộng ra quốc tế.
Theo Phòng Quan hệ doanh nghiệp và Cựu sinh viên