image2

image2

Trường ĐH FPT là trường đại học thứ 5 đạt kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn mới của Bộ Giáo dục – Đào tạo