Trường ĐH FPT tham gia kiểm định AQAS, đẩy mạnh chất lượng đào tạo chuẩn quốc tế

Trong tháng 9-10/2023, đoàn chuyên gia của tổ chức kiểm định quốc tế AQAS sẽ đến làm việc tại Trường ĐH FPT, thực hiện kiểm định chất lượng của 4 chương trình CNTT, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Hàn.

Kiểm định chất lượng giáo dục đại học là hoạt động đánh giá và công nhận mức độ cơ sở giáo dục hoặc chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục Đào tạo hoặc một tổ chức kiểm định quốc tế ban hành.

Được biết, năm 2019, Trường ĐH FPT đã trở thành trường đại học thứ 5 tại Việt Nam hoàn thành việc kiểm định chất lượng cơ sở theo chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo với bộ 25 tiêu chuẩn và 111 tiêu chí được phân làm 4 mục: Đảm bảo chất lượng về chiến lược, Đảm bảo chất lượng về hệ thống, Đảm bảo chất lượng về thực hiện chức năng và Kết quả hoạt động.

image2
Trường ĐH FPT là trường đại học thứ 5 đạt kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn mới của Bộ Giáo dục – Đào tạo

Cũng trong năm 2019, chương trình đào tạo Ngành Quản trị Kinh doanh, Trường ĐH FPT Hà Nội chính thức được công nhận đạt tiêu chuẩn ACBSP. Để hoàn thành quy trình kiểm định này, Trường ĐH FPT Hà Nội đã phải  vượt qua nhiều quy trình kiểm định chặt chẽ về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, chương trình đào tạo, quy trình quản lý, chất lượng đầu ra, dịch vụ hỗ trợ sinh viên… theo quy chuẩn do ACBSP quy định. Kiểm định dành cho ngành Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học FPT Hà Nội có thời hạn 10 năm, mức thời hạn cao nhất khẳng định uy tín trong ACBSP.

Trong tháng 9-10/2023, các chuyên gia của tổ chức kiểm định quốc tế AQAS sẽ đến làm việc về kiểm định chất lượng của 4 chương trình CNTT, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Hàn tại Trường ĐH FPT.

image1
Cùng trong năm 2019, Hội đồng Kiểm định ACBSP (Hoa Kỳ) chính thức công nhận chất lượng đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học FPT Hà Nội đạt chuẩn quốc tế

Sinh viên học các chương trình được AQAS kiểm định sẽ dễ dàng thực hiện trao đổi sinh viên hoặc chuyển đổi tín chỉ với các chương trình khác được AQAS kiểm định hoặc với trường đại học ở Châu Âu. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp từ những chương trình này sẽ có nhiều thuận lợi trong việc tìm kiếm việc làm ở Châu Âu và trên thế giới.

AQAS là tổ chức kiểm định quốc tế uy tín có trụ sở tại Đức, là thành viên của Hiệp hội Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Đại học châu Âu và được Hội đồng Kiểm định Đức công nhận.

Theo FPT Education

Bài viết liên quan