TS. Lê Trường Tùng trở thành Phó chủ tịch Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng

Vừa qua phiên chính thức Đại hội toàn thể lần thứ II của Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam đã diễn ra tại Cung trí thức Hà Nội. Tổ chức Giáo dục FPT cũng đã tham dự phiên Đại hội với sự góp mặt của anh Lê Trường Tùng – Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH FPT. Theo đó, anh Lê Trường Tùng đã được Ban Chấp hành tín nhiệm và giao chức vụ Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025.

TS. Lê Trường Tùng cùng Tân Chủ tịch và các Phó chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam ra mắt tại Đại hội II

Cùng gánh vác trọng trách với TS. Lê Trường Tùng là 10 Phó chủ tịch khác bao gồm:: PGS. Trần Xuân Nhĩ, PGS. Hoàng Minh Sơn, PGS. Trần Quang Quý, TS. Lê Viết Khuyến, TS. Nguyễn Đình Hảo, PGS. Nguyễn Hoàng Hải, PGS. Nguyễn Minh Tâm, PGS. Lê Quang Sơn, GS. Hà Thanh Toàn và Viện sĩ Trình Quang Phú. Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 là Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng, nguyên Ủy viên trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương.

Với kế hoạch trong 5 năm tới, Hiệp hội đặt phương hướng tập hợp lực lượng từ các tổ chức và cá nhân thành viên, các nhà khoa học và hoạt động xã hội, phối hợp với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận và Đoàn thể, chủ động tham gia xây dựng và thúc đẩy thực hiện chiến lược phát triển giáo dục đại học ngày càng có chất lượng và hiệu quả cao với tiêu chí: nhân bản – khoa học – khai sáng và phát triển. Trong đó, cần bám sát các chủ trương của Đảng và Nhà nước, cập nhật kịp thời tri thức thời đại về khoa học giáo dục.

Nỗ lực góp phần thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước về tự chủ đại học. Đây là việc lớn đối với hệ thống đại học. Không có tự chủ hoặc chưa được tự chủ thì coi như chưa có đại học thật sự theo đúng nghĩa. Chỉ có sự tự chủ mới bảo đảm tính năng động, sáng tạo cho hoạt động giáo dục của tập thể nhà trường nhằm tạo ra chất lượng và hiệu quả cao hơn. Quyết tâm thực hiện chủ trương đúng đắn này là việc hết sức cần thiết, đòi hỏi tâm huyết, bản lĩnh và cả phương pháp tốt nữa.

Theo FPT Edu