Tự học là một kỹ năng cần phải học

Không cần nhồi nhét quá nhiều kiến thức, quan trọng nhất là phải có kỹ năng tự học và năng lực làm việc khi ra trường.

Tôi đọc đâu đó bài báo về tầm quan trọng của khả năng tự học. Tác giả cũng nêu ý kiến là trường đại học không cần dạy kỹ năng, vì kỹ năng sinh viên học được có thể sẽ lạc hậu khi ra trường. Ý đầu tiên rất xác đáng, nhưng ý thứ hai có lẽ cần trao đổi thêm.

Các tổ chức, doanh nghiệp đang phải thích ứng với những yêu cầu thay đổi nhanh đến chóng mặt. Họ thực sự cần những sinh viên tốt nghiệp có kỹ năng làm việc thực tế, hoặc ít nhất thì cũng có khả năng học các kỹ năng họ cần trong thời gian ngắn nhất.

Ví dụ đơn giản: năm nay thị trường dưa chuột đang rất tốt, cần những người biết trồng dưa chuột. Có thì tốt rồi, nhưng nếu không tìm ra những người đó thì người chủ trang trại sẽ tuyển ai trong hai nhóm: nhóm chưa biết trồng cây gì bao giờ ngoài đọc sách; nhóm cũng đọc sách lại đã biết trồng dưa hấu.

Câu trả lời là rõ ràng.

Quay trở lại việc tự học. Đây đúng là rất quan trọng và nó là một kỹ năng. Nó cần được tập luyện. Nếu nhà trường, từ cấp phổ thông đến đại học, không rèn luyện cho học sinh, sinh viên kỹ năng này thì ai sẽ luyện? Trừ một nhóm nhỏ xuất sắc, sinh viên tự học được kỹ năng này, phần lớn còn lại thì sao?

Nói cả nền giáo dục thì quá rộng. Với chỉ riêng bậc cao đẳng, đại học tôi tin rằng dạy kỹ năng tự học là vấn đề quan trọng hàng đầu và cấp bách. Đơn giản là với đa số sinh viên thì đây là bậc học cao nhất trước khi bước vào giai đoạn làm việc, nuôi sống bản thân.

Không thể học một kỹ năng quan trọng như vậy chỉ bằng đọc một cuốn sách, cũng không thể là một học phần. Sinh viên phải được học cách tự học thông qua tất cả các môn học ở trường. Phải được rèn luyện từ khi nhập trường đến khi tốt nghiệp.

Đây vừa là mục tiêu, vừa là công cụ để sinh viên có thể học cả kỹ năng và kiến thức trong thời gian học ở trường. Không cần nhồi nhét quá nhiều kiến thức, quan trọng nhất là phải có kỹ năng tự học và năng lực làm việc khi ra trường.

Lao động là thị trường cạnh tranh, sinh viên phải được chuẩn bị để sẵn sàng với điều đó. Tất nhiên, thầy càng cần có kỹ năng tự học, để còn hướng dẫn hỗ trợ sinh viên của mình.

Theo Chungta