Nam sinh đến từ mảnh đất Phủ Lý Hà Nam chinh phục thành công học bổng 100 Đại học FPT (3)