van thi my anh dai hoc fpt 1

van thi my anh dai hoc fpt 1

Văn Thị Mỹ Anh hiện là sinh viên khoá 16, chuyên ngành Digital Marketing, ĐH FPT TP.HCM